Välkommen till TanExpress kundklubb. Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap.
I dessa medlemsvillkor avses med ”(TanExpress) Drop in Solarium” eller ”vi”, TanExpress Drop
inSolarium med org.nummer: 556925-0136

1.Registrering och medlemskap
1.1 För att bli medlem i TanExpress måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer (efter den
1:a september 2018). Endast privatpersoner kan vara medlem i TanExpress. Medlemskapet är
personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Du har endast rätt till
ett medlemskap. Medlemskapet i TanExpress är kostnadsfritt.
1.2 Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt personnummer, telefonnummer och din
email-adress, genom att registrera dig i TanExpress eller i TanExpress tjänster.
1.3 Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap i appen. Via inloggningsfunktion
registreras ditt medlemskonto genom att giltig ID-handling i from av Bank ID.
2. Förmåner, kommunikation
Genom TanExpress app/webb får du personligt anpassad kommunikation med såväl personliga som
generella förmåner och medlemserbjudanden.
Vi kommunicerar vanligtvis med dig via nyhetsbrev, SMS eller Push. Ibland även via annonsering på
externa websidor. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig
alt kan du maila till info@tanexpress.se
Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig t.ex. köp- och klickhistorik, ålder, kön, bostadsort och
angivna preferenser, intressen och beteenden gör vi en analys på segments- individnivå̊ eller
aggregerad nivå. De insikter vi får från analysen kan komma att ligga till grund för den kommunikation,
erbjudanden, förmåner, inspiration och produktrekommendationer som du erhåller från oss. Insikterna
kan även användas för att utveckla vårt produkt- och tjänstesortiment.
3. Behandling av personuppgifter
Genom att registrera dig för medlemskap samt för att kunna uppfylla villkoren för medlemskap i
TanExpress kommer dina personuppgifter att behandlas. De analyser vi genomför innebär också att vi
behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att tillgodose vårt och våra kunders
berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra tjänster och de system som de tillhandahålls i
som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande.
4. Ändring av medlemsvillkor
TanExpress Drop in Solarium förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för
TanExpress webbsida/app. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras i
appen där de senaste villkoren alltid finns eller att du erhåller dem via annan kommunikationsväg. För
det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap. Om
ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i
kraft och vi kommer även förklara innebörden av ändringarna.
5. Avslutande av medlemskapet
Ditt medlemskap gäller tills vidare eller tills du eller TanExpress Drop in Solarium säger upp det. Du
kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta info@tanexpress.se. Vid avslut av
medlemskap raderas alla personuppgifter som samlats in och behandlats för att uppfylla dessa
medlemsvillkor.
Om du inte gör ett medlemsköp inom 2 år kan ditt medlemskap automatiskt att avlutas och de
personuppgifter som samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.
Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig TanExpress Drop in Solarium rätten att avsluta
medlemskapet omedelbart.